COPYRIGHT:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave/site/homepage's mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/publicist.
**

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de uitgever/publicist.
**

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in foto's, tekst (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever/publicist te wenden.
**

Ondanks alle aan de samenstelling van deze www-pagina's bestede zorg, zal noch de auteur, noch de uitgever/publicist aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.
**

De uitgever/publicist heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever/publicist wenden.

Copyright, disclaimer, regels en privacystatement zijn van toepassing op al onze sites
Omdat de naam: Eftel-site.nl op meerdere plaatsen gebruikt wordt als bijvoorbeeld gebruikersnaam
of domeinnamen die er veel op lijken. Door mensen die niets met ons team te maken hebben.
Hier de linken die officieel van Eftel-site.nl zijn:
Eftel-site.nl: www.eftel-site.nl 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFRSGujEmsL9tqTXIaPKLGA 
Twitter: https://twitter.com/Eftelsitenl
Facebook: https://www.facebook.com/EftelSitenlTeam/
Instagram: https://www.instagram.com/eftelsitenl/


*********************

Cookies

Korte toelichting over het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Aan de hand van cookies kan de website van Eftel-site.nl je herkennen als je de volgende keer langskomt op de site Eftel-site.nl. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Eftel-site.nl dit niet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op //www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op //www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op //browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

*************

Geluid en video bestanden
Alle bestanden zijn geplaatst met toestemming van desbetreffende personen
Mocht u vragen hierover hebben, vraag ik u contact op te nemen met Eftel-site.nl
via: E-mail

**********

Verwijzingen naar andere sites
Eftel-site.nl is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt.
Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites,
dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

*********

Regels Gastenboek en Forum
1.Op het forum/gastenboek mogen geen scheldwoorden of discriminerende opmerkingen geplaatst worden
2.Het bericht mag alleen gaan over: Een attractiepark (bijvoorbeeld: de Efteling) en/of over Eftel-site.nl.
3.Ook willen wij het liefst dat er Nederlandse tekst geplaatst wordt.
Mocht een van deze regels overtreden worden nemen wij meteen maatregelen.
Als je een bericht om wat voor reden dat ook verwijderd wilt hebben kun je het doorgeven via: E-mail

*************

Foto's Eftel-site.nl:
De foto's op onze site zijn gemaakt door Eftel-site.nl, deze mogen niet op andere sites geplaatst worden.
Mits toestemming van een van onze beheerders/webmaster(s) zoals hier beschreven:
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in foto's, tekst (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever/publicist te wenden.

**********

Aanmelden linken en aangemelde linken op de linkenlijst:
Vanaf 01-01-2008 gaan er nieuwe regels in, om je link aan te melden op Eftel-site.nl.
1. Er mogen geen pop-up vensters openen die niets met de Efteling of met een attractiepark te maken hebben.
2. De informatie over de Efteling moet juist zijn bijgewerkt (entreeprijzen e.d.).
3. Als je stopt met je site over de Efteling of ander attractiepark meld je site dan af bij Eftel-site.nl.
(Onstabiele domeinnamen zoals .tv .nu .tt controleren we regelmatig zelf ook.)
4. Ook is het niet toegestaan om teveel onnodige reclame over andere onderwerpen dan Efteling of ander attractieparken te hebben op je site.

************

Eftel-site.nl kan de regels tussentijds aanpassen.
Bij het overtreden van de regels zal Eftel-site.nl de link uit de linkenlijst halen.

***********

PRIVACYSTATEMENT:
Eftel-site.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van,
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt.
kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

***********

Eftel-site.nl verwerkt uw persoonsgegevens om
contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.
 Eftel-site.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Eftel-site.nl verstrekt uw persoonsgegevens
alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

**********

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:
Op Eftel-site.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Eftel-site.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

**********

GOOGLE ANALYTICS:
Eftel-site.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken
en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken
en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
heeft hier geen invloed op. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

*************

BEVEILIGEN:
Eftel-site.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact Eftel-site.nl, we zijn als volgt te bereiken: E-mail