Fabula


Themagebied Anderrijk

Soort attractie 4D-theater

Bouwer(s) Aardman Animations

Opening 6 december 2019

Kosten € 3,5 miljoen

Thema Natuur

Voorshow 8 minuten

Ritmuziek aanwezig

Componist René Merkelbach

Ritduur 8 minuten

Vervangt PandaDroom


Verhaal

Een jonge, knorrige beer kan niet goed overweg met andere dieren. In de film worden de hoofdpersonen kort geïntroduceerd, een jonge beer en een eekhoorn. De beer is bezig met zijn winterslaap en reageert knorrig op de aanwezigheid van de Eekhoorn. Sociaal is de beer niet, hij kan niet goed overweg met andere dieren. Het mythische figuur, Klaas Vaak, kan dromen manipuleren. Hij toont de beer in een droom dat hij meer respect mag tonen voor zijn omgeving en andere dieren. Hierbij wordt hij in verschillende leefwerelden van geplaatst en in een dier uit die leefwereld getoverd.